ERC Logo Elka Remmers Consulting Flag UK
Advies, ontwerp en ontwikkeling voor onderwijs, e-learning en multimedia
  | Welkom | Diensten | Projecten | CV | Contact | Links |
Aktetas
  Projecten: | Shell | Atrivision | Liemers College | Philips | Oce | SVGB | Siennax | Dactique | Universiteit Twente |

  Shell Logo

  Het Shell Learning Centre verzorgt cursussen voor Shell medewerkers over de hele wereld. Shell gebruikt voor hun leeractiviteiten het blended learning model, gebaseerd op werk-gerelateerde opdrachten en ondersteund door een elektronische leeromgeving.

  Elka Remmers Consulting helpt bij het (her-)ontwerp van de cursussen om deze geschikt te maken voor blended learning. Dit houdt in het bedenken van een nieuwe opzet van de cursus, (her-)ontwerp van het leermateriaal, quizzes, opdrachten, Web Based Trainingen (WBT's), tutorials, videos en het inrichten van de Elektronische Leeromgeving (ELO), etc.

  WBT Shell Nieuwe DieselVoorbeeld van een Web Based Training over Shell Nieuwe Diesel voor Shell pompstation medewerkers.

  Atrivision Logo

  Atrivision (in Amersfoort) is een bureau voor innovatieve leeroplossingen. Zij helpen met consultancy, outsourcing en e-learning om opleiding, training en talentontwikkeling van medewerkers te optimaliseren.

  Elka Remmers Consulting heeft voor een pharmaceutisch bedrijf een e-learning training ontwikkelt voor financiele basisvaardigheden en een vervolg e-learning training voor het leren werken met een voor de medewerkers nieuw financieel systeem/applicatie.

  Liemers College Logo

  Het Liemers College is een brede scholengemeenschap voor vmbo-, havo- en vwo-onderwijs. Er zijn drie locaties in Zevenaar en één locatie in Didam.

  Elka Remmers Consulting heeft voor het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) de inhoudelijke HTML websites van de docent omgezet naar 7 vaksites in TeleTOP (voor: Havo 3, 4 en 5, VWO 3, 4, 5, 6). Hierbij is gebruik gemaakt van één mastersite voor al het bronmateriaal. De studiewijzer is ingericht op basis van doelgroep, sport (voetbal, hockey e.d.), activiteit (toetsen, opdrachten, sportoriĆ«ntatie) en leshulp.

  Vaksites lijst
  Screendump Vaksites lijst
  Studiewijzer
  Screendump Elektronische Studiewijzer
  Hyperlinks
  Screendump Hyperlink Mastersite
  Mastersite
  Mastersite

  CTT Logo

  Het Philips Centre for Technical Training (CTT) was een afdeling van de Philips Research Laboratories (Nat.Lab.) in Eindhoven en verzorgde trainingen en cursussen voor Philips medewerkers m.b.t. technische onderwerpen en werkmethodes. Het CTT wilde graag met behulp van e-learning meer deelnemers op verre lokaties toegang geven tot hun cursussen.

  Elka Remmers Consulting gaf o.a. advies over nieuwe werkvormen in e-learning situaties en hielp bij het herontwerp van de cursussen en het inrichten van de ondersteunende elektronische leeromgeving.

  Oce Logo

  Het Oce International Training Centre (ITC) verzorgt cursussen voor o.a. service-technici, verkopers en klanten trainers over de hele wereld. Het kennisgedeelte wordt via e-learning cursussen aangeboden, waarna het vaardigheidsgedeelte klassikaal plaatsvindt.

  Elka Remmers Consulting heeft samen met een projectgroep van het internationale centrum een e-learning trainingstraject ontwikkelt voor de docenten die de e-learning cursusssen ontwikkelen, gebaseerd op een voor het centrum geschikt didactisch model. O.a. is aan bod gekomen: verschillen tussen e-learning en klassikaal leren, didactische modellen als vraaggestuurd model, taakgericht model, context/casus gericht model, probleem gestuurd model, de leerstijlen van Kolb, en multimedia principes.

  SVGB Logo

  De Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische Beroepen (SVGB) is het kennis- en opleidingencentrum voor specialistisch vakmanschap. Het SVGB wilde het onderwijs aan leerlingen flexibeler naar tijd en plaats aanbieden door de fysieke contactmomenten terug te brengen. Hierdoor vormde de afstand een minder groot probleem en kon ook de studielast beter over de werkweek verspreid worden. Anderzijds wilde zij het onderwijs attractiever maken.

  Elka Remmers Consulting heeft een 'job aid' ontwikkeld voor de implementatie van e-learning op didactisch niveau en docenten geadviseerd t.a.v. werkvormen in e-learning situaties.

  Siennax Logo

  Siennax Learning Services (voorheen genaamd: Acadoo) kan instrumenten als e-learning, corporate universities en competentie management inzetten binnen uw organisatie zodat zij bijdragen aan de organisatie doelstellingen. Siennax maakt gebruik van het learning management systeem Saba via welke het gehele opleidingsproces via webtechnologie ontsluit wordt.

  Elka Remmers Consulting heeft zich bezig gehouden met de vertaling van het interface van een nieuwe versie van het Saba Learning Management System van het Engels naar het Nederlands.

  Dactique

  Dactique (voorheen genaamd: Teletop, nu: Itslearning) is in samenwerking met de Universiteit Twente het TeleTOP VO project gestart waarbij een speciale VO-versie ontwikkeld werd van de elektronische leeromgeving TeleTOP.

  Samen met drie collega's van NetOO heeft Elka Remmers Consulting de onderwijskundige begeleiding van ruim 17 scholen in het hele land verzorgt. We verzorgden workshops aan groepen docenten, begeleidden ICT-coƶrdinatoren, koppelden de wijzigingsvoorstellen van docenten terug aan Dactique, organiseerden verschillende activiteiten voor de deelnemende scholen en ondersteunden hen via een elektronische helpdesk.

  Utwente Logo

  De Centre for Educational Support (CES) van de Universiteit Twente, staat alle medewerkers die betrokken zijn bij het onderwijs, binnen de UT en daarbuiten, met raad en daad terzijde op les-, cursus-, opleidings- en instellingsniveau. Het S&O centrum ondersteunt ook de faculteiten van de UT bij het gebruik van hun elektronische leeromgeving.

  Elka Remmers Consulting heeft de volgende activiteiten uitgevoerd voor het S&O centrum:

  • Aanpassen van het Nederlandse en Engelse interface (tekstueel) van de elektronische leeromgeving TeleTOP;
  • Vertaling van de studenten- en docentenhandleiding van TeleTOP van het Nederlands naar het Engels;
  • Testen van het functioneel ontwerp van de elektronische leeromgeving TeleTOP.